La Gomera

Silbo gomero är ett visselspråk som använts sedan urminnes tider på ön La Gomera för att kommunicera över stora avstånd. Det handlar inte om en serie förbestämda koder som tjänar till att uttrycka begränsat innehåll utan ett artikulerat, reducerat, icke konventionellt språk som kan uttrycka obegränsade meddelanden genom att återge, med hjälp av visslingar, resonansegenskaperna hos ett talat språk.

Djupen och avstånden mellan dalar underlättade uppkomsten av ett språk som är unikt i världen och som har Unescos skydd då det sedan september 2009 anses som immateriellt kulturarv.

Språket har ett utsökt värde som en manifestation av mänskliga skapandet. Förutom att det är ett system som anpassats och utvecklats för att underlätta överlevnad i en speciell omgivning har dess användare gett språket en teknisk och estetisk komplexitet.

Silbo Gomero är ett levande uttryck för öns folkkultur. Det är djupt rotat i öns invånare och har tjänat som sammanhållande faktor under åratal och utgör ett identitetsmärke för La Gomera och hela den kanariska ögruppen.

GARAJONAY

Nationalparken Garajonay har fått sitt namn av legenden om kärleksparet Gara, gomerisk prinsessa och Jonay från Teneriffa, som på grund av att deras familjer inte godkände deras kärlek bestämde sig för att sticka sig med lansar och kasta sig ut från öns högsta bergstopp.

Parken utmärker sig framför allt för ha den största laurisilvaskogen på Kanarieöarna. Laurisilvaskog är ett ekosystem från tertiärtiden som försvann från kontinenten på grund av klimatförändringarna under kvartärperioden.

Garajonays laurisilvaskog består av hela ögruppens halva skog av denna typ av växtlighet, i utmärkta konserveringsförhållande.

Av de sju kanarieöarna är det La Gomera som bäst bevarat sina seder och traditioner.

La Gomeras folklore har något unikt inom ögruppens folklore: ”baile del tambor, trumdansen, som är en uråldrig sång och dans, unik i hela den spansktalande världen, på grund av sin arkaiska kombination av den romantiska sången och raddansen, typisk för öarnas musik och koreografi. Sångernas texter består av berättande episka dikter eller kärleksdikter som berättar hela historier från början till slut.